Earth Justice + Huis der Nederlanden

Earth Justice + Huis der Nederlanden - Huis der Nederlanden

Transitie naar een duurzame samenleving

Huis Der Nederlanden bouwt op de zichtbare verschuiving van een consumptieve maatschappij naar een selectieve maatschappij waar kwaliteit en duurzaamheid op de gebieden milieu, gezondheid, voedsel en MVO voorop staan. Huis der Nederlanden staat in het centrum van deze transitie en creëert trefzeker beweging in dit mozaïek zodat sociale cohesie ontstaat: een erkende academische vrij- en werkplaats waar men zich kan (her)bezinnen op waarden, overtuigingen en manier van leven om nieuwe wegen in te slaan waar het bijzondere maatschappelijke onderwerpen betreft. Dat is het afzetpunt waar zich op dit moment een verschuiving voltrekt, die zich overigens ook in de 'markt' aftekent als een gezonde en duurzame manier van leven: duurzaamheid, de ecologische benadering van de leefomgeving in relatie tot gezondheid.

 

Alle kennis en mogelijkheden om als zaadje tot boom te worden zijn beschikbaar. Op dezelfde wijze zijn oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken al in onze samenleving aanwezig. We hoeven ze alleen maar te “ont-dekken”. Huis der Nederlanden bouwt aan een “Transitie naar een duurzame samenleving” dat als katalysator werkt om deze krachten in onze samenleving tot uiting te laten komen.

 

Centrale hub voor transitie

In de samenleving is in toenemende mate een behoefte waar te nemen aan vernieuwing. Vernieuwing die aansluit bij de huidige tijd, waarin het individu meer en meer centraal staat, maar wel in de context van nieuwe onderlinge verbondenheid.

 

Dit is een beweging die alleen vanuit burgers zelf kan komen. Die hebben daarbij echter wel ondersteuning nodig. Facilitering bij het proces om zelf oplossingen te ontdekken. Een vaste locatie met een magneet-functie breed in de samenleving is hierbij van groot belang.

 

Vaandeldragers

Vernieuwing is iets van alle burgers. Toch zal niet iedere burger daar op gelijke wijze aan bijdragen. Daarom onderscheidt Huis der Nederlanden in haar aanpak twee doelgroepen:

  • Alle burgers, die worden geïnspireerd om zaken anders aan te pakken. In hun eigen dagelijkse realiteit.
  • Vaandeldragers, burgers die iets extra’s willen doen. Die iets willen ondernemen op het terrein van vernieuwing en zo een bijdrage leveren aan de transitie

 

Huis der Nederlanden wil een omgeving realiseren, die alle burgers bereikt potentiële vaandel-dragers identificeert en motiveert om aan de slag te gaan. Een omgeving die hen daarbij faciliteert en letterlijk een platform biedt.

 

Vier functies

Deze omgeving krijgt vorm met vier functies:

  • Een podium, waar burgers elkaar kunnen inspireren.
  • Een vrijplaats, waar burgers waardevrij met elkaar van gedachten kunnen wisselen.
  • Een werkplaats, waar burgers op kleine schaal vernieuwingen kunnen uitproberen.
  • Een marktplaats, waar kansrijke nieuwe initiatieven naar buiten gebracht worden.

Schema Hub

Schema Hub - Huis der Nederlanden

Centrale hub voor transitie

Global Goals

Global Goals - Huis der Nederlanden

Zeventien ‘Sustainable Development Goals’, of SDG’s, om de wereld tot ‘een betere plek te maken in 2030’, schrijven de Verenigde Naties in hun voorstel voor een nieuwe mondiale agenda. Het eerste en belangrijkste doel is het beëindigen van extreme armoede, volgens de VN ‘de grootste uitdaging van deze tijd’. Verder zijn er doelen over gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, maar ook doelen over duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering.

www.globalgoalsaccelerator.nl

 

Paleis Soestdijk

Paleis Soestdijk - Huis der Nederlanden

Velen kennen Huis der Nederlanden vanwege haar plannen om Paleis Soestdijk uit te bouwen tot een platform van alle Nederlanders voor alle Nederlanders. Jarenlang hebben we constructief samengewerkt met het Rijksvastgoedbedrijf in het kader van het project Herbestemming Soestdijk. Dit heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat we – als één van de 120 initatieven – in het najaar van 2015 een voorstel hebben ingediend. Hoewel dit plan zeer goed is ontvangen en tot de negen beste plannen werd gerekend, is dit plan uiteindelijk niet geselecteerd voor de volgende ronde. Vier andere plannen zijn uitgekozen om nader uitgewerkt te worden.

 

Huis der Nederlanden werkt al een decennium aan de uitbouw van haar plannen. Paleis Soestdijk heeft daarbij gefungeerd als katalysator. Dankbaar hebben we gebruik gemaakt van het paleis als aanjager en ontmoetingsplaats. Het heeft in hoge mate bijgedragen aan de ontwikkeling van een krachtig nationaal en internationaal netwerk, waarmee Huis der Nederlanden het verschil kan maken in de ontwikkeling naar een duurzame samenleving.

 

Vanaf 2015 hebben we Paleis Soestdijk losgelaten als locatie voor onze plannen. We sluiten niet uit dat Paleis Soestdijk – in samenwerking met de partij die uiteindelijk door het Rijksvastgoedbedrijf wordt geselecteerd voor de herbestemming – alsnog een onderdeel van onze plannen wordt. Maar op dit moment hebben we onze focus verlegd op het opbouwen van een netwerk van locaties door heel Nederland. Met dit “gedistribueerd Transitiepaleis” menen wij optimaal de massieve beweging naar duurzaamheid in ons land te kunnen faciliteren!

 - Huis der Nederlanden

           Earthjustice is the premier nonprofit environmental law organization. We wield the power of law and the strength of partnership to protect people's health, ...